Een ontwerp op maat

Een goed ontwerp is een combinatie van esthetiek en werkende techniek. Dus een mooi gebouw wat door zijn technische ontwerp ook een lange levensduur heeft.

Esthetiek

Mooie dingen worden in stand gehouden, onderhouden en bieden dagelijks comfort. Als je vrolijk wordt van een gebouw, bijvoorbeeld door de mooie lichtinval, dan draagt dat bij aan je gezondheid.

Techniek

Daarnaast moet een gebouw ook zorgen voor een goede afwatering, voor technisch logische details. Als je enkel esthetisch ontwerpt dan kan dit ten koste gaan van de levensduur van het pand omdat bijvoorbeeld weer en wind ingrijpen op je open gevel zonder dakoverstek. 

Zwart wit vooraanzicht van een kapschuur met zonnepanelen en groen

Vooraanzicht van de kapschuur met zonnepanelen (ontwerp H. Slump)

3d ontwerp


De uitvoering van een bouw werkt beter als er een goed, zorgvuldig plan aan vooraf gaat. Getekend in 3d zodat de klant vooraf, thuis op de iPad, kan zien wat die krijgt. Wat bijvoorbeeld het effect van het raam is gezien vanuit de keukentafel.

Computer tekening van renovatie jaren 30 huis met aanbouw

Zo moet t worden

Werktekeningen

Aan het ontwerp, de 3d tekening hangen de werktekeningen en details. Deze kunnen op een IPhone door de bouwvakkers bekeken worden. Dat is aan stuk gebruiksvriendelijker dan een pak papieren op A1 formaat en kan ook specifiek per bouwvakker ingericht worden. Er hoeft dus geen dubbel tekenwerk gedaan te worden om het ontwerp om te zetten naar werktekeningen.

Bouwkundige detailtekening van de aansluiting van een broodjesvloer op de wand

Detailtekening van de aansluiting van een broodjesvloer op de wand

Installaties

Installaties worden een steeds groter onderdeel van een ontwerp. Ook deze kunnen in 3d worden uitgetekend waardoor ze goed voorbereid kunnen worden.

Een ontwerp voor een duurzame installatie

Ook de installatie kan in 3d ontworpen worden.

BIM

Bij een grote, complexe bouw met meerdere partijen kan een bouw opgezet worden in een BIM (Building Information Modeling ). Een BIM  is een digitaal model van een bestaande en/of geplande constructie, opgebouwd uit objecten waaraan informatie is gekoppeld. Zo kunnen de verschillende partijen (bijvoorbeeld de installateur en de architect) vanuit verschillende software pakketten aan het zelfde project werken en vervolgens visueel bekijken of hun uitvoeringen geen botsingen maken.