Bouwbegeleiding

Bouwbegeleiding voorkomt dat je achteraf zegt "hadden we het maar zo gedaan".

Bouwbegeleiding zorgt ervoor dat je architect levert wat jij verwacht dat die levert

Bouwbegeleiding zorgt ervoor dat je architect levert wat jij verwacht.

 

De Nederlandse bouw is gefragmenteerd en gespecialiseerd. Zo is een nieuwbouw anders dan een renovatie en staat de verantwoording voor het ontwerp los van de uitvoering. Gedurende de bouw werken verschillende partijen naast elkaar. Zo heb je te maken met een architect, aannemer en (een rits aan) onderaannemers, een constructeur, de gemeente en wellicht wil je zelf wel wat gaan doen. 

Door die fragmentatie is het belangrijk dat je vooraf beseft (lees afgesproken hebt) wie waarvoor verantwoordelijk. Namelijk als er scheuren ontstaan wijzen de verschillende partijen naar elkaar. Daarnaast zul je niet de eerste zijn waarbij de verwachtingen niet overeenkomen met dat wat de ander gaat leveren en dat geldt voor alle partijen in de bouw vanaf ontwerp tot uitvoering. 

Om dat in goede banen te leiden heb je iemand nodig met overzicht over de gehele bouw. Als het om een ecologische bouw gaat ook nog iemand met specifieke kennis én ervaring op dat gebied welke in het voortraject ondersteunend kan zijn aan het ontwerp én daarnaast de uitvoerende ervaring heeft voor een directe controle voor en tijdens de uitvoering. Dat overzicht heb ik als bouwbegeleider.

Bouwbegeleiding geeft controle, het bespaart (veel) kosten én stress. En wil jij tijdens de bouw tijd houden voor je gezin, focus houden op je werk en met vertrouwen uitzien naar een mooi resultaat laat mij dan je bouw regelen.