De juiste beslissingen maak je vooraf

Het ontwerp

- Modern tekenwerk
Als je mij de bouw laat begeleiden wordt alles vooraf bepaald en dat begint al bij de architect. Ik weet waar modern tekenwerk aan moet voldoen. Zo tekent de ene architect nog op papier terwijl de ander het uitwerkt in modern softwarepakket waardoor je het ontwerp thuis op je telefoon kunt bekijken en waar vervolgens op de bouw ook vanuit de Iphone gebouwd kan worden. De manier van aanlevering en kwaliteit van het tekenwerk heeft grote invloed op de efficiency van de gehele (uitvoerende) bouw.

- Het ontwerpproces
In theorie bestaat het ontwerp proces uit een aantal fases zoals een schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, technisch ontwerp, omgevingsvergunning, bestek, werktekeningen, etc. Maar in in de praktijk waar je als klant van de architect een kleurplaat voor de bouw verwacht kan bij de ene architect een definitief ontwerp veel minder bevatten dan bij een ander. 

Denk bijvoorbeeld bij een renovatie aan een definitief ontwerp zonder de bestaande toestand. In dat geval zal er aanvullend getekend moeten worden want je start een bouw niet op los zand. Dit soort dingen moet je vooraf beseffen omdat anders een constructeur of aannemer ook moet gaan tekenen wat dus kostenverhogend werkt en ook meer tijd kost.

Door duidelijke afspraken te maken wordt het geheel efficiënter, maar kun je ook vooraf bepalen wat je krijgt voor je geld.

- BIM
Ook moet het tekenwerk zo gemaakt zijn dat anderen er ook mee kunnen werken. Zo is BIM (Building information modelling) ook bij woningbouw gewoon de standaard aan het worden. Het maakt het mogelijk dat bijvoorbeeld de installateur zijn leidingen en apparaten op een aparte laag intekent in de tekeningen van de architect. Dit voorkomt een hoop problemen en belangrijker het leidt tot goede keuzes en daarna een efficiënte uitvoering.

- Materialen en installaties
Een bouw bestaat uit duizenden keuzes variërend van een gevelopbouw met een bepaald type ecologisch isolatiemateriaal (bijvoorbeeld kalkhennep, houtvezel of jute), grootte en type van de kozijnen met glaswerk, tot tegelwerk, tot soorten vloer, natuurinclusief bouwen, maar tegenwoordig ook technische installaties zoals warmtepompen, collectoren, zonnepanelen, houtgestookte massa kachels en afgifte systemen zoals vloer- en wandverwarming. Door mogelijkheden aan te dragen en kritisch te kijken draag ik direct bij aan een mooi, werkend maar ook uitvoerbaar ontwerp.

Een bouwbegeleider helpt je dus de juiste architect te kiezen, draagt bij aan het ontwerpproces en toetst vooraf waar het eindresultaat aan moet voldoen.