Randvoorwaarden van een bouw

Randvoorwaarden vormen een kader waarbinnen een bouw plaats vind. Deze vertellen waar je je aan moet aan houden (en kan je vanuit het project niet veranderen). Bijvoorbeeld: wet- en regelgeving zoals het bouwbesluit of de arbowet, de voorschriften van de welstand of de accountant etc.

Maar randvoorwaarden kunnen ook minder uitgesproken zijn en omdat de bouw een samenspel is van veel verschillende mensen en partijen kan het proces van de een de randvoorwaarden van de ander overschrijden. Het is belangrijk dat iedereen tevreden is én blijft. 

Een duidelijk plan

Een bouw functioneert het beste met een planmatige aanpak. Je wilt een bouw niet verkeerd opstarten omdat dit hoge kosten en vertraging met zich meebrengt. Om een goede start te maken is het van belang dat bepaalde zaken vooraf geduid (bewust gemaakt) zijn, bijvoorbeeld:

 1. De bouw moet een voor iedereen herkenbare naam hebben.
 2. Het moet duidelijk zijn wie de opdrachtgever is en welk mandaat hij/zij heeft.
 3. Het moet duidelijk zijn wie de projectleider is (bijvoorbeeld de bouwbegeleider).
  De projectleider trekt het project binnen de randvoorwaarden en planning. Problemen, voortgangsrapportages en opleveringen (mijlpalen) koppelt de projectleider terug aan de opdrachtgever waarop deze sturend kan optreden.
 4. De projectleider stelt het bouwteam samen, de mensen aan.
 5. De bouw moet een duidelijk doel hebben.
  Bijvoorbeeld het geeft veel richting als omschreven staat dat het doel van het nieuwe dak is om te zorgen voor stille en koele slaapkamers. Een visueel ontwerp draagt bij aan het doel.
 6. Zorg voor een duidelijke opdrachtomschrijving en - begrenzing. In de opdracht moeten duidelijk gesteld worden welke onderdelen het project bevat en welke activiteiten met welke resultaat moet worden uitgevoerd en opgeleverd. Maar ook welke ze niet omvat.
  De bouw of onderdelen van de bouw moeten geclassificeerd worden in risico's.
 7. Op basis daarvan kunnen de juiste mensen, capaciteit ingezet worden.
 8. Er wordt een tijdsplanning met deadline(s) bepaalt. In de bouw is de ene activiteit afhankelijk van de oplevering van de ander. Als het ene deel niet klaar is resulteert dit is vertraging bij een volgende. Het is belangrijk hier inzicht in te hebben en welke consequenties het heeft als deze niet gehaald worden.

   

Klaar voor de start

Het kan een randvoorwaarde zijn dat de bouw pas gestart wordt als alle bovenstaande punten geduid zijn.

Ontwerp

Een uitvoering is gebaat bij een goed ontwerp. Hiervoor moet er geluisterd worden, moet de klant vertellen. De klant kan spreken in wensen, zoals: "ik vind het fijn om natuurlijk lichtinval in huis te hebben, maar me wel geborgen te voelen.' Gesteld kan worden dat deze wensen worden vertaald in een visueel, 3d ontwerp.

Op deze wijze kan de klant vooraf, bijvoorbeeld thuis op de Ipad, virtueel ervaren hoe het nieuwe huis, of de nieuwe kamer gaat worden. De klant kan virtueel door het huis lopen en zo het ontwerp van binnen en buiten ervaren. Aan het 3d model hangen werktekeningen, plattegronden, doorsnedes e.d. Deze inspanning vooraf is de snelste weg naar het beste resultaat.

Bij grotere projecten kan het opzetten BIM model een randvoorwaarde zijn.

Veiligheid

Een bouw moet veilig verlopen. Dit wordt geregeld bijvoorbeeld in de Arbowet en een randvoorwaarde kan zijn dat de aanwezigen op de bouw VCA gecertificeerd zijn. Daan Ooms ecobouw is in t bezit van VCA vol, maar belangrijker ik wil veilig werken.

Het logo van Daan Ooms met vca logo ernaast