in 1x goed (wat ik belangrijk vind)

Een goed plan

Een bouw werkt beter met een goed plan. Eerst een ontwerp dan een werkvoorbereiding en dan pas uitvoeren. Het plan moet zowel esthetisch als technisch kloppend zijn.

Integrale kwaliteit

Kwaliteit komt bij mij overal terug en is nooit gedeeltelijk. Het kan niet zo zijn dat de gevel goed geïsoleerd is maar de vloer slecht, de gereedschappen en materieel zijn op orde, de software is modern en de boekhouding actueel. Het geheel moet kloppen.
 

Werken als een team

Vertrouwen tussen een architect, bouwer en klant is van doorslaggevend belang bij het behalen van integrale kwaliteit en een plezierig bouwproces. Door vroeg bij elkaar te komen en samen te werken wordt er kennis gedeeld wat leidt tot een beter begrip van de techniek en gemaakte keuzes. Door de bouwer vroeg in het proces te betrekken verbeterd de efficiency van de bouwtechniek zonder af te doen aan de esthetiek.Een goed huis bouwen vereist aandacht voor de technische en menselijke detaillering.

Hetzelfde geldt voor de relatie tussen aannemer, constructeur en onderaannemers. Daan Ooms ecobouw werkt met ervaren, professionele collega's die gefocust zijn op een goed resultaat en dus een goede samenwerking. Vroegtijdig overleg, begrip van en betrokkenheid bij het project is belangrijk om de uitvoering efficient te houden en input te krijgen van specifieke (nieuwe) mogelijkheden.

Daan Ooms ecobouw is aangesloten bij Bouwend Nederland welke als ondernemersvereniging zich inzet voor belangenbehartiging maar ook voorziet in informatie en kennisdeling en zij verzorgen bouwspecifieke verzekeringen, allemaal teamwerk. 

Ergonomie

Er wordt continu geïnvesteerd in hulpmiddelen die het werk verlichten. Dagelijks pak je gereedschap uit en in de bus. Dus richt de bus zo in dat alles wat je nodig hebt pakklaar ligt. De gereedschappen die je pakt zijn de beste voor de klus. Een goed plan, kennis, voorkomt dubbel werk dus (vooraf) nadenken is ergonomisch.

Ergonomisch werken zorgt ervoor dat je fit bent en fit blijft.

Efficiency

Géén dubbel werk! Wat ik belangrijk vind is om dingen in 1x goed te doen. Een huis bouwen wat vervolgens veel energie kost om warm of koel (airco) te krijgen is niet efficient, een huis bouwen en er achter komen dat de luchtdichting niet op orde is waardoor een compleet dak weer open moet is niet efficient. Alles behalve bouwfouten. Daarom is een brede bouwervaring ook erg belangrijk voor de efficiency.

Scholing

Ik ben nieuwsgierig, wil kunnen én weten dus investeer ik in scholing zoals cursussen metselen, 3d tekenen in Archicad, het aanleggen van alarmsystemen, zonnecollectoren, ltv systemen, etc. 
 

Innovatie

Innovatie kost geld en tijd maar vergroot de kennis, kunde en flexibiliteit en in potentie ook de winstgevendheid van het bedrijf. Als je gewend bent te innoveren is het verwerken van standaard producten niet meer dan een logistieke assemblage.