in 1x goed (wat ik belangrijk vind)

Een goed plan

Een bouw werkt beter met een goed plan. Eerst een ontwerp dan een werkvoorbereiding en dan pas uitvoeren. Het plan moet zowel esthetisch als technisch kloppend zijn.

Integrale kwaliteit

Kwaliteit komt bij mij overal terug en is nooit gedeeltelijk. Het kan niet zo zijn dat de gevel goed geïsoleerd is maar de vloer slecht, de gereedschappen en materieel zijn op orde, de software is modern en de boekhouding actueel. Het geheel moet kloppen.
 

Werken als een team

Vertrouwen tussen een architect, bouwer en klant is van doorslaggevend belang bij het behalen van integrale kwaliteit en een plezierig bouwproces. Door vroeg bij elkaar te komen en samen te werken wordt er kennis gedeeld wat leidt tot een beter begrip van de techniek en gemaakte keuzes. Door de bouwer vroeg in het proces te betrekken verbeterd de efficiency van de bouwtechniek zonder af te doen aan de esthetiek.Een goed huis bouwen vereist aandacht voor de technische en menselijke detaillering.

Hetzelfde geldt voor de relatie tussen aannemer, constructeur en onderaannemers. Daan Ooms ecobouw werkt met ervaren, professionele collega's die gefocust zijn op een goed resultaat en dus een goede samenwerking. Vroegtijdig overleg, begrip van en betrokkenheid bij het project is belangrijk om de uitvoering efficient te houden en input te krijgen van specifieke (nieuwe) mogelijkheden.

Daan Ooms ecobouw is aangesloten bij Bouwend Nederland welke als ondernemersvereniging zich inzet voor belangenbehartiging maar ook voorziet in informatie en kennisdeling en zij verzorgen bouwspecifieke verzekeringen, allemaal teamwerk.